Sảnh Hoa

Cựu Thủ tướng Thái Lan A-bi-sịt cho biết: Ủng hộ quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc giữ gìn phồn vinh và ổn định của Hồng Công

10-12-2019 15:45:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/12, tại Băng-cốc, Thái Lan, khi trả lời phỏng vấn của báo giới về Mỹ ban hành dự luật liên quan Hồng Công, cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Thái Lan A-bi-sịt cho biết, cách làm này của Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, pháp luật do Mỹ tự viết sẽ không có giá trị đối với nước khác. Ông A-bi-sịt ủng hộ quyết tâm của Chính phủ Trung Quốc giữ gìn phồn vinh và ổn định của Hồng Công.

   Ông A-bi-sịt cho biết, Mỹ luôn thích áp dụng biện pháp pháp luật và kinh tế trên các vấn đề nguyên tắc như dân chủ, nhân quyền, quyền sở hữu trí tuệ, lao động,v.v, luôn giải quyết vấn đề bằng chủ nghĩa đơn phương, chứ không áp dụng biện pháp đúng đắn như qua kênh đa phương hoặc Liên Hợp Quốc.

Cựu Thủ tướng Thái Lan A-bi-sịt cho biết rất thông cảm và đồng thuận những đóng góp to lớn của Chính phủ Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập