Hải Vân

Xin-ga-po sẽ rải đường bằng “cát tái tạo” vào sang năm

27-11-2019 14:37:02(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ trưởng Môi trường và Nguồn nước Xin-ga-po Ma-xa-gốt Dun-ki-phơ-li (Masagos Zulkifli) ngày 25/11 tuyên bố, Xin-ga-po sang năm sẽ triển khai một chương trình thử nghiệm, chế biến “cát  tái tạo” bằng tro đốt rác thải dùng vào rải đường trong thành phố.

Cả thảy có 3 công ty tham gia chương trình thử nghiệm này, những công ty này sẽ thu gom và xử lý khoảng 3000 tấn tro đốt rác thải đến từ nhà máy xử lý phế liệu, dùng vào rải nền đường. Theo số liệu năm ngoái, Xin-ga-po mỗi ngày có 1200 tấn tro đốt rác thải được chôn lấp trực tiếp.

Tro đốt rác thải là một trong những hình dạng của cát tái tạo, ngoài dùng vào rải vỉa hè và đường xá ra, còn có thể dùng vào in ba chiều.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập