Dung Dung

Trung Quốc và Thái Lan ký kết Thỏa thuận giao lưu hợp tác chính sách công nghiệp trong khuôn khổ dự án Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương – Mê Công

26-11-2019 15:15:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tối 25/11, tại Băng Cốc, Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Lữ Kiện và Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan đã ký Thỏa thuận giao lưu hợp tác chính sách công nghiệp trong khuôn khổ dự án Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương – Mê Công.

Dự án này sẽ thúc đẩy chuỗi ngành nghề các nước Lan Thương – Mê Công tiếp tục đi sâu kết nối, sâu sắc hợp tác năng lực sản xuất Lan Thương – Mê Công, hỗ trợ nâng cấp ngành kinh tế các nước Lan Thương – Mê Công, mang lại phúc lợi cho người dân Tiểu vùng sông Lan Thương – Mê Công.

Tháng 3 năm 2016, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương –Mê Công lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, cơ chế hợp tác Lan Thương – Mê Công chính thức thành lập. Trung Quốc tuyên bố thành lập Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương – Mê Công, cung cấp 300 triệu USD cho các dự án hợp tác vừa và nhỏ do 6 nước nêu ra trong vòng 5 năm.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập