Hải Vân

Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen: Chính phủ có năng lực giữ gìn hòa bình và ổn định của đất nước

14-10-2019 15:07:39(GMT+08:00) Hãng tin TQ
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Tối ngày 12/10 giờ địa phương, tại Nông-pênh, khi dự tiệc tối với khoảng 3000 nhân sĩ Cơ Đốc giáo tại Cam-pu-chia, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Sen nêu rõ, Chính phủ có năng lực giữ gìn hòa bình và ổn định của đất nước, tuyệt đối không cho phép bất kỳ cá nhân và tổ chức nào tống tiền hòa bình đất nước.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, trước khi thảo luận sự phát triển của đất nước, hãy nhớ phải duy trì sự phát triển hòa bình và ổn định trước, giữ gìn hòa bình của đất nước sẽ không thể thực hiện chỉ dựa vào chính phủ và cơ quan chức năng, mà cần sự nỗ lực chung của nhân dân, các chính đảng và nhân sĩ tôn giáo.

Thủ tướng Hun Sen cho biết, nhân dân cả nước cần phải cùng giữ gìn hòa bình và ổn định không dễ có được, chỉ có hòa bình có thể đảm bảo đất nước đi đến phồn vinh và giàu mạnh.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập