Duy Hoa

Ma-lai-xi-a khởi động hoạt động bình chọn “chữ Hán hàng năm” năm nay

08-10-2019 15:15:57(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_马来西亚年度汉字

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 7/10, hoạt động bình chọn “chữ Hán hàng năm” Ma-lai-xi-a năm 2019 chính thức khởi động, và bắt đầu từ cùng ngày kêu gọi người dân Ma-lai-xi-a đóng góp những chữ Hán tiêu điểm có thể thể hiện các sự kiện lớn của Ma-lai-xi-a trong cả năm 2019.

Ủy ban công tác bình chọn chữ Hán hàng năm Ma-lai-xi-a cho biết, ban bình chọn chữ Hán hàng năm sẽ chọn ra 10 chữ Hán và đưa vào danh sách ứng cử từ các chữ Hán tiêu điểm do các đoàn thể văn hóa, các trường đại học và người dân Ma-lai-xi-a đóng góp, và thông qua bỏ phiếu chọn ra “chữ Hán hàng năm” trong số 10 chữ Hán ứng cử.

Hoạt động bình chọn “chữ Hán hàng năm” đã diễn ra 8 năm, lần lượt là “Chuyển” (chuyển biến), “Cải” (cải cách), “Trướng” (tăng), “Hàng” (hàng không), “Khổ” (đau khổ), “Tham” (tham lam), “Lộ” (xa lộ) và “Biến” (thay đổi).

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập