Hạ Vi

Văn phòng điều phối hợp tác hành pháp Trung Quốc – Cam-pu-chia thành lập tại Nông Pênh

30-09-2019 14:39:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Văn phòng điều phối hợp tác hành pháp Trung Quốc – Cam-pu-chia mới đây chính thức thành lập tại Thủ đô Nông Pênh Cam-pu-chia. Đây là trung tâm hợp tác cảnh sát song phương đầu tiên của cảnh sát Trung Quốc thành lập trên toàn cầu, sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác hành pháp hai nước, nâng cao trình độ cùng phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy hợp tác hành pháp Trung Quốc – Cam-pu-chia lên tầm cao mới.

Được biết, văn phòng sẽ quán triệt thực hiện nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo hành pháp hai nước Trung Quốc – Cam-pu-chia, tấn công nghiêm khắc tội phạm nổi bật như lừa đảo viễn thông, bắt cóc tống tiền, tội phạm kinh tế, dốc sức thúc đẩy xây dựng “Cảng Xi-ha-núc Vin bình an”, giúp cảnh sát Cam-pu-chia nâng cao năng lực hành pháp.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập