Thu Nguyệt

Thủ tướng Ma-lai-xi-a cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

19-09-2019 14:37:50(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 18/9, Thủ tướng Ma-lai-xi-a Ma-ha-thia cho biết, một số nước có hành vi chủ nghĩa đơn phương trong giai đoạn hiện nay đang mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho các nước khác, Ma-lai-xi-a sẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.

  Cùng ngày, Khi công bố khuôn khổ chính sách ngoại giao mới của Ma-lai-xi-a tại Phủ Thủ tướng, ông Ma-ha-thia cho biết, gần đây, một số nước áp dụng hành động chủ nghĩa đơn phương, áp đặt ý chí của mình cho các nước khác, chủ nghĩa đa phương đang bị đe dọa, Ma-lai-xi-a hết sức quan tâm việc này. Ông cho biết, trên lĩnh vực kinh tế và thương mại có thể nhìn thấy xu hướng nói trên.

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập