Hạ Vi

Ma-lai-xi-a có triển vọng gia tăng xuất khẩu nông sản phẩm sang Trung Quốc thông qua mặt bằng thương mại điện tử

19-09-2019 15:19:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ trưởng Nông nghiệp Ma-lai-xi-a Xa-la-hu-đin ngày 18/9 cho biết, mặt bằng thương mại điện tử Trung Quốc khiến càng nhiều sản phẩm và thương hiệu Ma-lai-xi-a được người tiêu dùng Trung Quốc biết đến, góp phần cho nông sản phẩm Ma-lai-xi-a xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cùng ngày, tại hoạt động giới thiệu “siêu rẻ” của Tập đoàn A-li-ba-ba, ông Xa-la-hu-đin cho biết, hợp tác về nông sản phẩm trong thương mại điện tử giữa Ma-lai-xi-a và Trung Quốc đang được tiến hành, mặt bằng thương mại điện tử Trung Quốc đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp Ma-lai-xi-a và người tiêu dùng Trung Quốc.

Giám đốc tiếp thị Ban sự nghiệp Tập đoàn A-li-ba-ba Áo Thụ Phong cho biết, mặt bằng “siêu rẻ” có thể giúp doanh nghiệp Ma-lai-xi-a triển khải hoạt động khuyến mại, còn có thể giúp doanh nghiệp thông qua phân tích dữ liệu của mặt bằng.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập