Thu Nguyệt

Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cho biết Cam-pu-chia coi trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động nước ngoài

18-09-2019 14:53:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 17/9, khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động các nước Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam (CLMTV) lần thứ 3 diễn ra tại tỉnh Xiêm Diệp, Cam-pu-chia, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cho biết, Chính phủ Cam-pu-chia coi trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của lao động nước ngoài.

Thủ tướng Hun Xen cho biết, hiện nay có nhiều yếu tố ảnh hưởng lao động di cư, liên quan các nguyên nhân chính trị, kinh tế, tiền lương, năng lực, v.v.. Cam-pu-chia đã xây dựng chính sách mới về lao động di cư, bao gồm chính sách việc làm, phát triển công nghiệp, giáo dục nhà nước, đào tạo kỹ năng, v.v..

Ông cho biết Cam-pu-chia sẽ tạo dựng một hệ thống an sinh xã hội tốt hơn, quyền lợi của nhân viên công chức và công nhân sẽ được đảm bảo nhằm thúc đẩy xã hội công bằng hơn.

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt
Lựa chọn phương thức đăng nhập