Vũ Minh

“Tượng binh mã dõng Tần Thủy Hoàng” lần đầu triển lãm ở Thái Lan

16-09-2019 14:57:41(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-001050

Theo Trang Web Hãng tin Trung Quốc: Ngày 15/9, triển lãm “Tượng binh mã dõng Tần Thủy Hoàng” do Cục Văn vật tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc và Vụ nghệ thuật Bộ Văn hoá Thái Lan phối hợp tổ chức diễn ra tại Nhà Bảo tàng Quốc gia Băng Cốc.

图片默认标题_fororder_CCTV-001049

图片默认标题_fororder_CCTV-001048

Theo nguồn tin, đây là “Tượng binh mã dõng Tần Thủy Hoàng” lần đầu tiên triển lãm tại Thái Lan, cả thảy có 86 kiện cổ vật tham gia triển lãm, trong đó gồm 17 kiện cổ vật Cấp I, triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 15/12. Triển lãm lần này lấy “Tượng binh mã dõng Tần Thủy Hoàng” làm dòng chính, và văn hóa nhà Tần làm cốt lỗi, dốc sức giới thiệu toàn diện văn hóa lịch sử của nhà Tần từ bắt nguồn, thịnh vượng và sự ảnh hưởng với đời sau của nhà Tần( 221 TCN - 207 TCN ).

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập