Thành Trung

Tòa án Hiến pháp Thái Lan từ chối thụ lý vụ kiện liên quan Thủ tướng vi Hiến khi chưa tuyên thệ trọn vẹn

12-09-2019 14:24:54(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 11/9, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra thông cáo báo chí, đã từ chối thụ lý vụ kiện nhằm vào Thủ tướng Thái Lan Pray-út tiến hành tuyên thệ không theo Hiến pháp, Tòa án Hiến pháp không có quyền hạn thụ lý vụ kiện này.

Tòa án Hiến pháp cho biết, tuyên thệ nhậm chức là công việc chính trị giữa Nội các và Hoàng gia, hành vi tuyên thệ không nằm trong phạm vi có thể xử lý của cơ quan này. Các thẩm phán Tòa án Hiến pháp nhất trí đồng ý, không thụ lý  vụ kiện do một người dân tiến hành, chuyên viên thanh tra quốc gia Thái Lan trình lên, đồng thời cũng không thụ lý vụ kiện cáo buộc Thủ tướng Pray-út không tuyên thệ theo Hiến pháp là mưu đồ lật đổ chế độ quân chủ lập hiến.

Theo quy định của Điều 161 Hiến pháp Thái Lan hiện hành, các thành viên Nội các cần phải tuyên thệ trước Quốc vương khi nhậm chức, lời tuyên thệ là “Tôi tuyên thệ, trung thành với Quốc vương, chân thành thực hiện nhiệm vụ với đất nước và nhân dân, đồng thời bảo vệ, tuân theo Hiến pháp Vương quốc Thái Lan”.

Biên tập viên:Thành Trung
Lựa chọn phương thức đăng nhập