Vũ Minh

Xin-ga-po và tỉnh Tứ Xuyên TQ tìm tòi cơ hội mới hợp tác

05-09-2019 15:27:33(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/9, Hội nghị Ủy ban Thương mại và Đầu tư Xin-ga-po —Tứ Xuyên lần thứ 20 diễn ra tại Xin-ga-po. Hội nghị thương thảo xoay quanh hợp tác hai bên trong lĩnh vực công nghệ y tế, vận tải, lưu thông phân phối và phương thức sinh hoạt v.v. đã ký kết 17 thỏa thuận dự án.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Lý Vân Trạch và Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Xin-ga-po Hoàng Chí Minh đồng chủ trì hội nghị diễn ra trong 1 ngày, hơn 200 quan chức chính phủ và đại diện doanh nghiệp của Xin-ga-po và tỉnh Tứ Xuyên tham dự hội nghị.

Trong hội nghị, Cục Phát triển doanh nghiệp Xin-ga-po và Ủy ban hợp tác kinh tế Khu Phát triển công nghệ cao của thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã ký bản nghi nhớ , cùng cung cấp hỗ trợ thị trường cho sáng tạo đổi mới chính sách và viện trợ tài chính. 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập