Mẫn Linh

Trung Quốc có thêm hai di sản thế giới

05-09-2019 14:55:56(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 4/9, phiên họp toàn thể của Hội đồng Điều hành quốc tế khóa 70 của Ủy ban Quốc tế về Tưới tiêu diễn ra tại Ba-li, In-đô-nê-xi-a, đã công bố danh sách di sản công trình tưới tiêu thế giới đợt thứ 6 năm 2019, hai dự án của Trung Quốc gồm khu tưới tiêu Hà Sáo ở Nội Mông và Thiên Kim Bì ở Phủ Châu, tỉnh Giang Tây đều xin công nhận thành công. Đến nay, Trung Quốc có tới 19 di sản công trình tưới tiêu thế giới.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_b9281711-cd49-4495-ab8e-647892385158

Khu tưới tiêu Hà Sáo nằm ở thành phố Bayan Nur, khu tự trị Nội Mông, là hình mẫu dẫn nước tưới tiêu từ sông Hoàng Hà nhiều cát.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_b2957aaa-d6c0-417e-9b27-087972564159

Thiên Kim Bì nằm ở sông cái của sông Phủ Hà, thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây, được xây từ năm Hàm Thông thứ 5 đời Nhà Đường, tức năm 868 công nguyên, là cột mốc trong lịch sử phát triển nông nghiệp tưới tiêu tại đồng bằng Cán Phủ, vùng trung du sông Trường Giang.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập