Thành Trung

Chuyên gia Ma-lai-xi-a: Hoạt động bạo lực xảy ra ở Hồng Công là hành vi phạm tội

30-08-2019 14:52:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, nghiên cứu viên cấp cao Viện Nghiên cứu Chiến lược Ma-lai-xi-a và Quốc tế Na-ga-ra cho biết, hoạt động bạo lực xảy ra mới đây ở Hồng Công là hành vi phạm tội, bất kỳ nước nào cũng đều không thể chấp nhận hoạt động bạo lực như vậy, các giới Hồng Công cần nỗ lực để tình hình trở về trạng thái bình thường.

Ông Na-ga-ra cho rằng, cảnh sát có thể quyết định áp dụng bất cứ biện pháp nào theo tình hình thực tế, phòng chống hoạt động bạo lực tiếp tục kéo dài và lan rộng. Giới bên ngoài không nên vô lý lên án đối với quyết định của cảnh sát.

Ông Na-ga-ra cho rằng có người cố ý bội nhọ “Một nước hai chế độ”, nhưng trên thực tế, kể từ khi Hồng Công trở về Trung Quốc, “Một nước hai chế độ” luôn vận hành tốt đẹp, là “phương thức tốt nhất và cũng là duy nhất”.

Biên tập viên:Thành Trung
Lựa chọn phương thức đăng nhập