Mẫn Linh

Xin-ga-po khánh thành hệ thống xử lý nước bằng màng gốm lớn nhất toàn cầu

30-08-2019 14:50:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Nhà máy nước sạch Chô-a Chu Kang (Choa Chu Kang) Xin-ga-po qua nâng cấp và cải tạo, ngày 29/8 tổ chức lễ gắn biển, trong nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý nước bằng màng gốm lớn nhất toàn cầu, hàng ngày có thể xử lý khoảng 180 nghìn m3 nước.

Cơ quan Quản lý Nguồn nước quốc gia Xin-ga-po bắt tay nâng cấp và cải tạo thiết bị của Nhà máy nước sạch Chô-a Chu Kang, bao gồm sử dụng công nghệ màng gốm tiên tiến, đổi mới máy ô-zôn, v.v. từ năm 2016. Cả dự án tiêu tốn 162 triệu đô-la Xin-ga-po, kéo dài ba năm.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập