Mẫn Linh

Chính phủ Lào ra tuyên bố về tình hình Hồng Công

29-08-2019 17:07:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Bộ Ngoại giao Lào ngày 28/8 ra tuyên bố về tình hình Hồng Công, Trung Quốc trên cổng thông tin của bộ này. Tuyên bố cho biết, thời gian qua, Hồng Công liên tục xuất hiện các vụ bạo lực, đã phá hoại sự ổn định của xã hội, Chính phủ Lào luôn theo dõi chặt chẽ.

Tuyên bố cho biết, Chính phủ Lào luôn kiên trình chính sách “một nước Trung Quốc”, kiên trì Hồng Công là đặc khu hành chính của Trung Quốc trong khuôn khổ “một nước hai chế độ”. Chính phủ Lào mong Hồng Công sớm khôi phục trật tự xã hội bình thường.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập