Hạ Vi

Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Mi-an-ma Kyaw Tin cho biết ủng hộ lập trường của Trung Quốc về vấn đề Hồng Công

29-08-2019 15:53:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Trần Hải mới đây có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế Mi-an-ma Kyaw Tin tại Nây-pi-đô, hai bên trao đổi ý kiến về tình hình Hồng Công hiện nay.

Đại sứ Trần Hải giới thiệu về một loạt hoạt động biểu tình và sự kiện bạo lực xảy ra mới đây tại Hồng Công, cho biết trong 22 năm kể từ khi Hồng Công trở về Tổ quốc, “Một nước hai chế độ”, “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, tự trị cao độ được quán triệt thiết thực, đằng sau tình hình Hồng Công không thiếu sự can thiệp và thao túng của thế lực nước ngoài. Hồng Công là Hồng Công của Trung Quốc, công việc Hồng Công là công việc nội bộ của Trung Quốc.

Ông Kyaw Tin cho biết, Mi-an-ma luôn kiên định ủng hộ chính sách một Trung Quốc, ủng hộ “Một nước hai chế độ”. Tin rằng Hồng Công sẽ khôi phục ổn định và pháp quyền, mong cuộc sống xã hội và kinh tế của người dân Hồng Công sớm khôi phục bình thường. 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập