Hạ Vi

Công ty đổi tiền nổi tiếng Thái Lan từ chối nhận tiền mặt in biểu ngữ “Hồng Công độc lập”

28-08-2019 14:58:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin, mới đây, Công ty đổi tiền nổi tiếng Thái Lan ra tuyên bố trên Facbook chỉ rõ, từ chối nhận tiền mặt Hồng Công in biểu ngữ chống Chính quyền.

 Công ty đổi tiền nổi tiếng Thái Lan Superrich 1965, tức là “Màu da cam Superrich” khách hàng rất quen thuộc ra tuyên bố trên Facbook chỉ rõ, từ chối đổi tiền mặt Hồng Công của khách hàng in nội dung chống Chính quyền hoặc biểu ngữ liên quan. Đồng thời cho biết, một công ty khác Superrich Thailand thuộc Superrich cũng từ chối nhận tiền mặt Hồng Công in biểu ngữ chính trị.

Nhân viên công ty đổi tiền cho biết, ngân hàng Ayudhya Thái Lan, ngân hàng Krung Thái, ngân hàng quân nhân Thái Lan đều đã thông báo với công ty đổi tiền, sẽ không mua vào tiền mặt in biểu ngử chính trị như vậy.

 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập