Vũ Minh

“Diễn đàn Quốc tế Nho Giáo Trung Quốc-ASEAN” công bố bản chính thức “Tuyên ngôn Kulim”

12-08-2019 14:38:26(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=1348703337,1358207444&fm=173&app=25&f=JPEG

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, “Diễn đàn Quốc tế Nho Giáo Trung Quốc-ASEAN” công bố bản chính thức “Tuyên ngôn Kulim” tại thành phố Kulim, Ma-lai-xi-a.

Tuyến bố chỉ rõ sự trao đổi lâu dài của hệ thống văn minh các dân tộc như văn minh Trung hoa, văn minh Nho Giáo v.v, khiến các nơi Trung Quốc-ASEAN đến nay gánh vác và kế thừa di sản trí tuệ đa nguyên của tổ tiên các thời đại của nhân loại.

Diễn đàn lần này diễn ra từ ngày 1-5/8 tại thành phố Kulim, Ma-la-xi-a, hơn 100 người gồm học giả các nước và công chức, và người dân nhiệt tình địa phương tham gia diễn đàn. Có 30 bài tham luận được trình bày tại diễn đàn. 7 giáo sư đến từ Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đài Loan lần lượt đọc báo cáo chủ đề tại diễn đàn.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập