李峰

Công nghệ vệ tinh phục vụ phát triển nông nghiệp

21-05-2019 15:29:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đất đai Trung Quốc phân bố rải rác, rất khó thực hiện sản xuất theo hướng thâm canh, đòi hỏi đầu tư càng nhiều nhân lực và vật lực. Đổi mới sáng tạo công nghệ có thể hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa một cách tốt hơn và nhanh hơn. Những năm qua, Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ vệ tinh vào phát triển nông nghiệp. Giữa công nghệ vệ tinh và phát triển nông nghiệp có mối quan hệ như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Tháng 4 hàng năm, khi hoa táo nở, nông dân cần đếm lượng hoa trên mỗi cây trong vườn táo hàng vạn mẫu, để đánh giá lượng quả trong thời gian tới, tránh lượng quả quá nhiêu sẽ gây áp lực quá lớn cho hái táo và bảo quản. Vậy, công việc phiền phức này phải hoàn thành như thế nào? Ê-kíp nghiên cứu của Trung Quốc đã giải quyết vấn đề khó khăn này bằng đổi mới sáng tạo công nghệ. Lợi dụng hình ảnh chụp bằng vệ tinh và thiết bị flycam để đếm chính xác lượng hoa mà khó nhận dạng bằng mắt của con người. Ngoài ra, ê-kíp nghiên cứu của Trung Quốc còn lợi dụng hình ảnh chụp bằng vệ tinh để thu thập số lượng nhà kính trồng rau, củ, quả ở các khu vực. Số lượng nhà kính chính xác có thể giúp dự báo số lượng cung ứng rau, củ, quả ở một khu vực cụ thể, giảm bớt rủi ro bấp bệnh thị trường.

Công nghệ vệ tinh phục vụ phát triển nông nghiệp ẩn chứa tiềm năng to lớn, giúp nông dân Trung Q  uốc từ làm việc đồng áng phụ thuộc vào ông trời chuyển sang nắm bắt các thông tin liên quan để làm việc đồng áng. Tin rằng trong thời gian tới công nghệ thông tin sẽ tiếp thêm sức sống mới cho nông nghiệp truyền thống.

Câu hỏi 1: Chương trình tập này đã giới thiệu mối liên hệ giữa công nghệ vệ tinh với ngành nào?

  1. Công nghiệp
  2. Nông nghiệp
  3. Ngành chăn nuôi
  4. Ngành dịch vụ

Câu hỏi 2: Công nghệ vệ tinh phục vụ nông nghiệp không bao gồm:

  1. Đếm rõ lượng hoa mà khó nhận dạng bằng mắt của con người
  2. Thu thập số lượng nhà kính trồng rau, củ, quả ở các khu vực
  3. Dự báo số lượng cung ứng rau, củ, quả ở một khu vực cụ thể
  4. Trồng rau, củ, quả vượt vụ Đông Xuân
Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập