李峰

Những điều mà cư dân mạng Việt Nam quan tâm nhất về Hai Kỳ họp

19-03-2019 10:00:52(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ngày 15/3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13 Trung Quốc đã bế mạc, đánh dấu Hai kỳ họp Trung Quốc năm 2019 chính thức bế mạc. 
Trong thời gian này, CRI đã triển khai hàng hoạt chương trình kết nối “Hai kỳ họp – Bạn quan tâm nhất là gì” trên mạng xã hội, đã thu hút chấm like và lời bình của đông đảo cư dân mạng Việt Nam.
Thành Trung xin giới thiệu một số câu chuyện mà cư dân mạng Việt Nam quan tâm:
1. Trung Quốc sẽ thực thi giảm thuế quy mô lớn hơn.
2. Trung Quốc sẽ giảm hơn 10 triệu dân số nghèo khó ở nông thôn trong năm nay.
3. Trung Quốc sẽ mở cửa càng nhiều lĩnh vực cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập