李峰

Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam Đặng Minh Khôi(bản hoàn chỉnh)

18-03-2019 21:36:25(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Mới đây, CRI đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi. Đại sứ đã trả lời các câu hỏi về Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc, xóa đói giảm nghèo, quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Việt, kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và quy hoạch "Hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam.

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập