Kiều Quân

Phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi

14-03-2019 21:32:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, CRI đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi. Đại sứ đã trả lời các câu hỏi về Báo cáo Công tác Chính phủ Trung Quốc, xóa đói giảm nghèo, quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Việt, kết nối sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc và quy hoạch "Hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập