李峰

Chuyện xưa ở Bệnh viện Nam Khê Sơn- Tập 3: Tình duyên

03-01-2019 17:10:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Sau này tôi có dịp vào nam, tôi tham gia chiến đấu ở trong Nam, tôi cũng có gặp một số người bệnh của Nam Khê Sơn, họ nhắc một cách say sưa, tôi thấy đây là một tình cảm, hình ảnh đẹp nhất, có lẽ trong lịch sử có lẽ không còn, không có lần thứ hai, chỉ có bệnh viện Nam Khê Sơn và Bệnh viện E đối với bệnh nhân. Năm 1997, chúng tôi kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện E, rất nhiều bệnh nhận đã từng điều trị ở bệnh viện E và Nam Khê Sơn, họ đến và chúc mừng để ủng hộ ngày kỷ niệm này, điều đó chính là tình cảm của bệnh nhân đối với bệnh viện Nam Khê Sơn rất là sâu sắc... Dù thời gian có lùi xa đi trên nữa, thì những tình cảm đó sẽ là cơ sở, mỗi tình hợp tác của chúng ta ngày càng phát triển.
Tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước được ươm trồng, hạt giống này đã được ươm trồng.

Biên tập viên:李峰
Lựa chọn phương thức đăng nhập