Kiều Quân

600 năm trước, trong Tử Cấm Thành Bắc Kinh có một kỹ sự Việt Nam ...

19-09-2018 21:00:46(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm thứ 15 Vĩnh Lạc, Tử Cấm Thành Bắc Kinh chính thức khởi công xây dựng. Ông Nguyễn An được Minh Thành Tổ giao nhiệm vụ quan trọng, tham gia chủ trì và quy hoạch xây dựng Tử Cấm Thành ...

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập