Kiều Quân

Thẻ tre đời nhà Tần khai quật tại Lý Da

23-08-2018 11:01:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tháng 6 năm 2002, hơn 37.400 thẻ tre được phát hiện trong một cái giếng cổ tại thành cổ Lý Da, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, làm rung động thế giới ...

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập