Kiều Quân

Dụng cụ đong lường một lít Thương Ưởng thời Chiến quốc

20-08-2018 19:46:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ở đất nước dựa vào nông nghiệp, nông dân có thể không biết chữ, không có xe, nhưng không thể không đóng lương thực. Dụng cụ đo lường dung tích một lít thống nhất có nghĩa là pháp độ thống nhất.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập