Kiều Quân

Tượng cung thủ quỳ gối-Hình ảnh của Đế quốc trong gương

14-08-2018 10:53:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 1974, bụi phủ trên "tấm gương" được quét một cách bất ngờ, đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng chôn dưới chân núi Lệ Sơn đã được phát hiện. Quân đội nhà Tần tập trung tại kinh đô, bên cạnh đó, trong 3 hầm gần nhau hướng Đông có hơn 7.000 tượng người bằng đất nung có kích thước như người thật, dường như là Đế quốc trong gương. Tại chiến trường dưới lòng đất, chúng tôi cùng binh sĩ nhà Tần dũng cảm được ghi chép trong sử sách bối rối nhìn nhau ...

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập