Kiều Quân

Thú trấn mộ điêu khắc gỗ hai đầu - một góc trời đất

08-08-2018 18:55:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

"Sở, có nghĩa là chòm cây, bụi gai." "Người Sở" sống trong khu vực đầm lầy, những tác phẩm nghệ thuật mà họ tạo ra mang hơi thở tự nhiên nồng đậm, như gió, như chim, như đám mây, không có hình dạng cố định, là phần tự do nhất trong huyết mạch người Trung Quốc ...

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập