系统管理员

Ấm đồng xanh thời Chiến Quốc khảm mài hoa văn ban nhạc và trận đánh trên sông trên bộ

02-08-2018 14:10:54(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

 

 

 

Trời đất trên ấm, đời người Chiến Quốc
 

 

 

 

 

Thân ấm im lặng, nhưng không phải không có âm thanh. Ấm đựng nước có chừng mực, nhưng cũng là vô biên. Chiếc ấm đồng xanh này sử dụng phương pháp khảm mài đã ghi lại tình cảnh trong cuộc sống của giới quý tộc trong thời kỳ Chiến Quốc. Trên nắp và đáy ấm được bao quanh bởi những con thú ...

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập