系统管理员

Vương miện đỉnh chim ưng vàng - Xin chào, đối thủ của ta

30-07-2018 10:57:47(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

 

Chiếc vương miện vàng này đã từng cùng chủ nhân của nó phi ngựa trên thảo nguyên. Chiếc vương miện đỉnh chim ưng vàng đã thể hiện trình độ cao nhất của công nghệ kim loại quý của dân tộc miền bắc Trung Quốc trong thời Chiến Quốc. Nó đại diện cho niềm vẻ vang rạng rỡ của thảo nguyên ...

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập