系统管理员

Cảm nhận văn hoá Mân Nam

27-07-2018 11:57:58(GMT+08:00) CRIonline
Chia sẻ:

Ngũ Điếm Thị ở thành phố Tấn Giang,tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc mang đặc sắc văn hoá Mân Nam độc đáo, khu vực này đã bảo tồn được rất nhiều kiến trúc cổ mang đặc sắc Mân Nam,ở đâycòn có nhiều nghệ sĩ đang trình bày nhạc Nam Âm, một loại âm nhạc có lịch sử hơn 1700 năm được tôn vinh là "hóa thạch sống" trong lịch sử âm nhạc Trung Quốc.

Biên tập viên:系统管理员
Lựa chọn phương thức đăng nhập