Để tăng cường sự hiểu biết giữa Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI ) với các phương tiện truyền thông Đông Nam Á cũng như tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác song phương, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI ) chân thành mời các cơ quan đồng nghiệp tham gia hoạt động bình chọn "10 tin quan trọng Đông Nam Á năm 2011" ....
Bình chọn 10 tin nổi bật

Hoạt động bình chọn 10 tin nổi bật Đông Nam Á năm 2011 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và cơ quan truyền thông lớn các nước Đông Nam Á phối hợp bình chọn đã công bố kết quả ngày 30/12. Mi-an-ma đẩy nhanh tiến trình cải cách và hoà giải dân tộc.

Lưu trình hoạt động
• I. Tôn chỉ hoạt động
Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI ) mong cùng với cơ quan truyền thông các nước Đông Nam Á phối hợp tổ chức hoạt động bình chọn "10 tin quan .....
• II.Cơ chế hoạt động
Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và cơ quan truyền thông các nước Đông Nam Á tham gia hoạt động bình chọn thành lập Ban Giám khảo dưới sự tổ chức của CRI......
• III. Lưu trình hoạt động
1. CRI gửi giấy mời, xác định danh sách cơ quan truyền thông các nước Đông Nam Á tham gia hoạt động bình chọn;
2. CRI bước đầu tuyển chọn 15 tin để cơ quan truyền thông của các nước Đông Nam Á tham khảo;
• IV. Thời gian hoạt động:
Từ ngày 20/11/2011- ngày 15/1/2012
• V. Lịch sắp xếp cụ thể
1. Thời gian gửi giấy mời và xác định cơ quan truyền thông tham gia hoạt động: Từ ngày 21-30/11/2011.
2. Thời gian xác định tin tham gia bình chọn: Từ ngày 1-9/12/2011.