Duy Hoa
14℃
Beijing

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết về thành tựu và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm qua

11-11-2021 19:44:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết về thành tựu và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm qua_fororder_6666

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/11, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương—cơ quan quyền lực hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua một nghị quyết có ý nghĩa cột mốc với nội dung liên quan đến những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng.

Thông cáo được thông qua tại Hội nghị toàn thể cho biết, Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-11/11 đã xem xét thông qua nghị quyết này. Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo công tác do Tổng Bí thư Tập Cận Bình thừa ủy quyền Bộ Chính trị trình bày. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thuyết trình về bản dự thảo nghị quyết này.

Hội nghị còn xem xét thông qua nghị quyết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ triệu tập tại Bắc Kinh vào nửa nuối năm 2022.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua nghị quyết về thành tựu và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm qua_fororder_222

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập