Hải Vân

I-rắc sẽ khởi động trình tự gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á

12-08-2021 13:07:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

I-rắc sẽ khởi động trình tự gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á_fororder_2

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Nội các I-rắc mới đây quyết định ủy quyền cho Bộ Ngoại giao I-rắc ký đơn xin gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Bộ Tài chính I-rắc sẽ phân phối một phần riêng trong ngân sách năm 2021, dùng để chi trả thị phần vốn đầu tư của I-rắc.

Ngay từ tháng 3 năm 2019, các bộ ngành liên quan I-rắc đã thảo luận gia nhập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á và ấn định lộ trình hợp tác với Trung Quốc, nhằm tăng cường tính khả năng của vai trò I-rắc trong sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. I-rắc từng thông qua các kênh tuyên truyền quảng bá giới thiệu cơ hội đầu tư cơ sở hạ tầng của I-rắc, tìm kiếm tăng cường hợp tác với Trung Quốc, nhưng do các nguyên nhân như biểu tình, dịch bệnh và Chính phủ thay đổi trong nước I-rắc, đến nay vẫn không thể thu được thành quả hơn nữa.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập