Vũ Minh
14℃
Beijing

Toàn cầu cùng hưởng “Thiên nhãn Trung Quốc”

31-03-2021 18:28:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Thiên nhãn Trung Quốc” là kính viễn vọng vô tuyến khổng lồ nhất thế giới

 

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập