La Thành
14℃
Beijing

Chuyên gia Việt Nam: “Hai kỳ họp” đã miêu tả tương lai phát triển của Trung Quốc

11-03-2021 09:49:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chuyên gia Việt Nam: “Hai kỳ họp” đã miêu tả tương lai phát triển của Trung Quốc_fororder_dre2

Theo tin Đài chúng tôi: “Hai kỳ họp” Trung Quốc luôn là cánh cửa mà các chuyên gia học giả muốn tiếp cận theo dõi và tìm hiểu Trung Quốc, giới khoa học Việt Nam cũng quan tâm cao độ Báo cáo Công tác Chính phủ hàng năm của Trung Quốc. Mới đây, khi trả lời phóng viên Đài chúng tôi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Minh Hoàn cho biết, ông rất quan tâm chương trình nghị sự và tiến triển của “Hai kỳ họp” Trung Quốc, bao gồm tương lai phát triển, cải cách thể chế, chính sách ngoại giao và phát triển kinh tế, v.v. Ông nói:

“Có thể thấy, với mục tiêu thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 và tầm nhìn của Mục tiêu năm 2035 sẽ đưa Trung Quốc phát triển lên một tầm cao mới. Việc thực hiện mục tiêu to lớn này sẽ thể hiện việc phát huy được sự đồng thuận của toàn xã hội, cũng như thể hiện về sự hội tụ trí tuệ và sức mạnh giành thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Đặc biệt, với việc quán triệt và triển khai thực hiện tốt nền tảng tư tưởng xây dựng vững chắc ‘4 ý thức’, kiên định ‘4 tự tin’, thực hiện ‘2 bảo vệ’, cũng như bố cục chiến lược ‘4 toàn diện’ và “Bố cục tổng thể 5 trong 1’ là những đảm bảo vững chắc để Trung Quốc tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp 100 năm lần thứ 2 kể từ năm 2021 này”.

Việt Nam và Trung Quốc đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đều lấy việc phát triển thị trường kinh tế cởi mở là trục chính. Ông Nguyễn Minh Hoàn cho biết, năm nay là năm mở đầu Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” của Trung Quốc, cũng là năm mở đầu nhiệm kỳ 5 năm của ban lãnh đạo khóa mới sau “Đại hội XIII” Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2021 đối với hai nước Việt – Trung đều rất quan trọng. Ông nói:

“Đối với Việt Nam cũng vậy, năm 2021 đánh dấu một mốc mới quan trọng trong sự nghiệp đổi mới 35 năm qua ở Việt Nam, đặc biệt với sự thành công của Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ tiếp tục tạo dựng nền tảng vững chắc để đưa Việt Nam sớm trở thành một quốc gia phát triển hùng cường. Với chủ đề của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khác vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh, đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây chính là toàn bộ tư tưởng định hướng cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Như vậy có thể thấy, những thành tựu to lớn của Trung Quốc và Việt Nam không chỉ là thành tựu riêng của mỗi nước, mà chính những thành tựu của cả hai nước, sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên thế giới, cũng như cho sự phát triển chung của sự tiến bộ của thế giới trong thế kỷ 21”.

Biên tập viên:La Thành

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập