Duy Hoa
14℃
Beijing

Chuyên gia người Đức: Công kiên thoát nghèo của Trung Quốc nêu gương cho toàn thế giới

08-03-2021 11:51:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Chủ tịch Đảng Cộng sản Đức Patrik Kobele cho biết, công tác công kiên thoát nghèo của Trung Quốc đã nêu gương cho toàn thế giới.

Ông cho biết, chính là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trong quá trình xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, toàn xã hội đoàn kết với nhau, đồng tâm hiệp lực phòng chống đại dịch và chiến thắng đói nghèo.

Ông cho biết, sức sống phát triển và tiến bộ của Trung Quốc khiến toàn thế giới ghi nhận, vì vậy, nhiều người nước ngoài trong đó có ông đều mong chờ Hai Kỳ họp năm nay tiếp tục cất “tiếng nói Trung Quốc” mạnh mẽ, cung cấp “giải pháp Trung Quốc” và “sức mạnh Trung Quốc” cho công tác phòng, chống dịch trên toàn cầu và sự phục hồi kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập