Vũ Minh
14℃
Beijing

Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tham dự phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hải, có 3 vấn đề Tổng Bí thư vẫn rất quan tâm

08-03-2021 12:02:06(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tham dự phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hải, có 3 vấn đề Tổng Bí thư vẫn rất quan tâm_fororder_1127181155_16151221224821n

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 7/3, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến tham dự phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hải trong Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Cách sau 5 năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa đến với Đoàn Đại biểu Thanh Hải, một lần nữa đề cập vấn đề bảo vệ sinh thái, thành quả xóa đói giảm nghèo và đoàn kết dân tộc tại phiên thảo luận.

Tỉnh Thanh Hải nằm trong vùng Cao nguyên Thanh Tạng, là đầu nguồn của sông Trường Giang, Hoàng Hà và Lan Thương, là tấm bình phong an ninh sinh thái quan trọng của Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tham dự phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hải, có 3 vấn đề Tổng Bí thư vẫn rất quan tâm_fororder_1127181155_16151221222671n

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, nhất thiết phải đảm đương sứ mệnh bảo vệ an ninh sinh thái, bảo vệ nơi cội nguồn của ba con sông quan trọng, bảo vệ “Tháp nước Trung Hoa”.

Trong phiên thảo luận cùng ngày, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải thực thi toàn diện chiến lược chấn hưng nông thôn, thực hiện kết nối hiệu quả giữa củng cố mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo và chiến lược chấn hưng nông thôn, xây dựng một nông thôn mới tươi đẹp, thịnh vượng và đoàn kết.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa tham dự phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hải, có 3 vấn đề Tổng Bí thư vẫn rất quan tâm_fororder_1127181155_16151221224021n

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt đề cập, phải làm việc có ích, làm việc thực tế và giải quyết vấn đề khó khăn cho quần chúng các dân tộc, thúc đẩy quần chúng các dân tộc cùng giàu lên, chung tay cùng xây dựng quê hương tươi đẹp.

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập