Duy Hoa
14℃
Beijing

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: “Người yêu nước quản lý Hồng Công” cần phải được đảm bảo về pháp lý

07-03-2021 08:48:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: Phóng tầm mắt ra thế giới, không có bất cứ quốc gia nào có thể khoan nhượng với các hoạt động phá hoại của thế lực ly khai. Trung Quốc phải áp dụng biện pháp hữu hiệu, cần thiết và có tính pháp lý, hoàn thiện chế độ bầu cử ở Đặc khu Hành chính Hồng Công, đảm bảo “Người Hồng Công quản lý Hồng Công” với chủ thể là những người yêu nước, đảm bảo thực hiện quản lý hữu hiệu tại Đặc khu Hành chính Hồng Công, đảm bảo thực tiễn “Một nước hai chế độ” ở Hồng Công trước sau như một được triển khai theo hướng đúng đắn, “Người yêu nước quản lý Hồng Công” cần phải được đảm bảo về pháp lý.

 

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập