Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: Phải giải quyết vấn đề nhà ở của Hồng Công

07-03-2021 23:23:55(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Vấn đề nhà ở của Hồng Công có nguyên nhân lịch sử của Hồng Công, cũng liên quan đến quá trình phát triển của Hồng Công, muốn giải quyết vấn đề này có độ khó rất lớn, nhưng dù sao cũng phải bắt đầu giải quyết. Nếu cứ để như vậy, không có, cũng không đạt được nhận thức chung, cũng không có biện pháp, một khi có biện pháp thì Hội đồng Lập pháp lại trì hoãn quy trình lập pháp, cuối cùng đã gây tổn hại gì? Lợi ích của toàn bộ người dân Hồng Công.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập