Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: Trung ương đã lắng nghe đầy đủ ý kiến của các bên Hồng Công

07-03-2021 23:10:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đối với hai vấn đề an ninh quốc gia và chế độ bầu cử, Trung ương giữ thái độ hết sức cẩn thận, đi sâu nghiên cứu, phân tích toàn diện. Trong quá trình đi sâu luận chứng và nghiên cứu Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công và hoàn thiện chế độ bầu cử Hồng Công, Trung ương đã lắng nghe ý kiến của các bên, trong đó có ý kiến của các quan chức chủ chốt của Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Công, hơn nữa, đã lắng nhe nhiều lần.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập