Sảnh Hoa
14℃
Beijing

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: Dốc sức ủng hộ Hồng Công phát triển

07-03-2021 23:32:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Vị thế trung tâm tài chính của Hồng Công là niềm kiêu hãnh của Hồng Công, là thế mạnh của Hồng Công, không thể làm suy yếu, mà phải tăng cường, Trung ương sẽ dốc sức ủng hộ vị thế trung tâm tài chính của Hồng Công, và sẽ dốc sức ủng hộ Hồng Công phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ quốc tế. Sau khi hoà nhập vào sự phát triển của đất nước, Hồng Công vừa có thể phát huy ưu thế của mình, đóng góp cho tiến trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, cũng có thể thực hiện sự phát triển vượt bậc của bản thân Hồng Công, hai cái này là bổ trợ cho nhau.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập