Duy Hoa
14℃
Beijing

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: Quyết tâm quán triệt phương châm “Một nước hai chế độ” của Trung ương là kiên định bất di bất dịch

07-03-2021 09:19:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính: Quyết tâm quán triệt phương châm “Một nước hai chế độ” của Trung ương là kiên định bất di bất dịch, thực hiện các phương châm “Người Hồng Công quản lý Hồng Công”, “Người Ma Cao quản lý Ma Cao”, tự trị cao độ sẽ không có gì thay đổi. Chế độ bầu cử của Hồng Công phải phù hợp với tình hình thực tế của Hồng Công, thể hiện lợi ích tổng thể của xã hội, đảm bảo đồng bào Hồng Công tham gia chính trị một cách rộng rãi và cân đối. Bất kể về xây dựng, thực thi Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công, xóa tư cách của một số thành viên Hội đồng Lập pháp, hay về hoàn thiện chế độ bầu cử của Hồng Công lần này, điểm xuất phát và điểm dựa của quyết sách liên quan của Trung ương đều là nhằm thực tiễn “Một nước hai chế độ” được thực thi đúng đắn.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập