La Thành
14℃
Beijing

#Bìnhluận Mục tiêu phát triển của Trung Quốc – Tính xác định mà cả thế giới đang mong đợi

06-03-2021 15:32:18(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#Bìnhluận Mục tiêu phát triển của Trung Quốc – Tính xác định mà cả thế giới đang mong đợi_fororder_mubiao20210306

Theo tin Đài chúng tôi: Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc đã khai mạc ngày 5/3. Báo cáo Công tác Chính phủ được trình lên Quốc hội xem xét đã hoạch định các công tác trọng điểm trong năm 2021 cũng như các mục tiêu chủ yếu trong thời kỳ Quy hoạch “5 năm lần thứ 14”. Báo cáo vừa dựa vào tình hình hiện nay, vừa có tầm nhìn xa, thể hiện đầy đủ Trung Quốc phát triển kinh tế không những theo đuổi tăng trưởng hợp lý về số lượng, mà còn chú trọng nâng cao vững chắc về chất lượng.

Trung Quốc đặt mục tiêu mức tăng GDP trong năm 2021 đạt trên 6%. Mục tiêu dự báo này đã cân nhắc đầy đủ tình hình trong nước và nước ngoài mà kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt, phù hợp tình hình thực tế của hoạt động kinh tế, thể hiện đưa “ổn định” lên vị trí hàng đầu

Ngoài ổn định tăng trưởng, Trung Quốc thúc đẩy phát triển chất lượng cao còn thể hiện ở nhiều lĩnh vực trọng điểm trong Báo cáo Công tác Chính phủ năm nay. Ví dụ, đi sâu thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy kinh tế thực thể phát triển chất lượng cao dựa vào sáng tạo đổi mới, kiên trì  chiến lược mở rộng kích cầu, thực thi mở cửa đối ngoại trình độ cao, thúc đẩy ngoại thương và vốn nước ngoài tăng trưởng ổn định và chất lượng cao, tăng cường phòng chống ô nhiễm và bảo vệ sinh thái v.v.

#Bìnhluận Mục tiêu phát triển của Trung Quốc – Tính xác định mà cả thế giới đang mong đợi_fororder_mubiao20210306a

Đối với thế giới, Trung Quốc cam kết sẽ thực thi mở cửa đối ngoại với phạm vi rộng hơn, lĩnh vực nhiều hơn, tầng nấc sâu hơn, tham gia tốt hơn vào hợp tác kinh tế quốc tế, việc này tất sẽ khiến thị trường Trung Quốc trở thành thị trường thế giới tốt hơn, để toàn cầu cùng hưởng càng nhiều hoa hồng của Trung Quốc.

Một tin vui là: Tháng 1 và tháng 2 năm nay, nhiều con số bao gồm xuất khẩu đã cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục đi theo xu thế tăng trưởng từ quý 4 năm ngoái. Nói lên các doanh nghiệp Trung Quốc có đủ năng lực thích ứng biến đổi trong phát triển, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đủ tính bền bỉ, Trung Quốc có điều kiện thực hiện mục tiêu mức tăng GDP trong năm 2021 đạt trên 6%.

Năm 2020, GDP Trung Quốc đã đột phá 100 nghìn tỷ Nhân dân tệ, dự báo chiếm hơn 17% của thế giới. Trong năm mở đầu Quy hoạch “5 năm lần thứ 14” này, Trung Quốc sẽ dốc sức làm tốt công việc của mình, duy trì kinh tế phát triển bình ổn, không ngừng phát triển theo hướng chất lượng cao, tiếp tục tiếp thêm tính xác định cho kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều nhân tố không xác định.

Biên tập viên:La Thành

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập