Thành ngữ : Hồ trung thiên địa

2020-10-15 09:27:50

Truyện thành ngữ Trung Quốc: Hồ trung thiên địa
hú  
zhōng  tiān  dì
壶      中      天    地

图片默认标题_fororder_u=2300195829,647939110&fm=26&gp=0

成都附近的云台山因为道教正一天师张道陵在此修行而出名,张天师命弟子张申为云台道观主持。张申就是神仙壶公,他有一把酒壶,只要念动咒语,壶中会展现日月星辰,蓝天大地,亭台楼阁等奇景,更令人惊奇的是他晚上钻进壶中睡觉。


"Hồ trung thiên địa"có nghĩa là tiên cảnh mà đạo giáo thường nói tới, hoặc chỉ nơi siêu phàm thoát tục.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Vân cập- nhị thập bát trị"

Tương truyền, tại một nơi cách thành đô hơn nghìn dặm có trái núi gọi là núi Vân Đài, đây là mảnh đất thiêng liêng của đạo giáo. Theo ghi chép của sách đạo thì Trương Đạo Lăng- người được gọi là Chính thiên nhất sư đã dẫn hơn 300 đệ tử tu hành tại đây.

Ít lâu sau, Trương Đạo Lăng cử đệ tử chủa mình là Trương Thân làm chủ trì đạo quán Vân Đài. Bấy giờ có một người tên là Thi Tồn một lòng một dạ muốn đắc đạo thành tiên. Anh ta nghe nói có Thần Tiên Hồ Công được Trương Thiên Sư cử chủ trì trên núi Vân Đài, bèn không quản ngại vượt đường xa ngàn dặm đến đây học đạo với Hồ Công. Người được gọi là Thần Tiên Hồ Công này chính là Trương Thân.

Trương Thân sỡ dĩ được gọi là Thần Tiên Hồ Công, còn có một truyện kề kỳ lạ như sau:

Một hôm, người ta tình cờ nhìn thấy trên mình Trương Thân có một hồ rượu, chỉ cần Trương Thân mở miệng niệm thần chú là trong hồ bèn hiện lên nhiều loại màu sắc khác nhau và có các hình dạng như: mặt trăng, mặt trời , vị sao, trời đất núi đồi, hoa lá cỏ cây, đình đài lầu các v v. Điều càng bất ngờ hơn là cứ đến ban đêm, Trương Thân lại đặt hồ trên mặt đất, rồi sau khi niện thần chú xong liền tự mình chui vào trong hồ, hả hê tận hưởng cuộc sống thần tiên. Trương Thân gọi trời đất trong hồ là "Hồ Thiên", cho nên, Trương Thân mới được người ta gọi là Hồ Công.

Đương nhiên, đây chỉ là truyện truyền thuyết thôi, không thể có người chui vào hồ rượu được, nhưng câu thành ngữ "Hồ trung thiên địa" đã được lưu truyền mãi đến ngày nay.

Hiện nay, người ta thường dùng "Hồ trung thiên địa" để miêu tả về tiên cảnh mà đạo giáo vẫn nói tới, hoặc ví với nơi siêu phàm thoát tục.