Vũ Minh
14℃
Beijing

Thành ngữ : Hạc lập kê quần

13-10-2020 17:16:12(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyện thành ngữ Trung Quốc: Hạc lập kê quần
hè   lì   jī  qún
鹤   立  鸡   群

鹤立鸡群,意思是指像鹤站在鸡群中一样。比喻一个人的仪表或才能在周围一群人里显得很突出。出自《竹林七贤论》,《世说新语·容止》。

"Hạc lập kê quần" có nghĩa là hạc đứng giữa đàn gà, dùng để ví với bề ngoài nổi bật xuất chúng, tài năng và phẩm cách cũng vượt trội hơn người khác.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thế thuyết tân ngữ".

Thành ngữ : Hạc lập kê quần_fororder_01da54590724d2a801214550996fda@1280w_1l_2o_100sh

Kê Khang là một nhà văn và nhạc sĩ nổi tiếng của nước Ngụy thời Tam quốc, là một trong "Thất hiền trúc lâm". Ông là người tính tình cương trực, lại rất khôi ngô tuấn tú, nên được nhiều người chú ý tới. Về sau do bất mãn với triều chính nên bị giết hại, lúc qua đời mới có 41 tuổi.

Con của Kê Khang là Kê Thiệu cũng rất giống cha, không những khôi ngô tuấn tú, mà còn là một nhân tài rất có học vấn. Dù anh đến đâu cũng tỏ ra vô cùng xuất chúng.

Sau khi Tư Mã Viêm lên làm vua, bèn triệu Kê Thiệu đến kinh đô Lạc Dương làm quan.

Có người khi nhìn thấy Kê Thiệu mới nói với Vương Nhung bạn của cha Kê Thiệu rằng: "Hôm qua tôi nhìn thấy Kê Thiệu , anh ta thật vạm vỡ cao to, đứng giữa đám người mà nối bật trông chẳng khác nào một con hạc đứng giữa đàn gà".

Vương Nhung nghe vậy nói: "Ông còn chưa được nhìn thấy Kê Khang cha của anh ta, ông ta còn xuất chúng hơn Kê Thiệu nhiều".

Sau khi Tấn Huệ đế Tư Mã Trung lên kế vị, Kê Thiệu được đảm nhiệm chức thị trung, theo hầu vua ra vào trong cung đình.

Có một lần, Kê Thiệu theo vua đi trinh chiến, vì bảo vệ nhà vua nên chẳng may bị trúng tên chết, máu nhuộm đỏ cả áo bào của nhà vua

Huệ Đế vô cùng thương xót, nên không cho nội thị tẩy rửa vết máu trên chiến bào của mình, để bày tỏ lòng tưởng niệm và khen ngợi đối với Kê Thiệu.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ "Hạc lập kê quần" để ví với người có dáng vóc xuất chúng, có tài năng và phẩm cách hơn người.

 

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập