Duy Hoa
14℃
Beijing

Tìm hiểu dự thảo Bộ Luật Dân sự Trung Quốc đồ sộ từ 5 mặt

25-05-2020 10:25:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_民法典1

Theo tin Đài chúng tôi: Dự thảo Bộ Luật Dân sự đã bắt đầu trình tự xem xét tại Quốc hội, thời điểm “Bộ Luật Dân sự” thật sự thuộc về nhân dân Trung Quốc này cách chúng tôi đã không xa nữa. “Bộ Luật Dân sự” là bộ luật đầu tiên có hơn 1.000 điều và vượt quá 100 nghìn từ kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Về Bộ Luật Dân sự đồ sộ này, chúng ta tìm hiểu từ 5 mặt, sẽ hiểu biết rõ hơn.

Một, tính hệ thống. Hệ thống hóa pháp luật dân sự là một bước đi quan trọng trong hệ thống hóa pháp luật của Trung Quốc, đặt nền móng chế độ quan trọng cho hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị nhà nước.

图片默认标题_fororder_民法典2

Hai, tính nhân dân. Cốt lõi của Bộ Luật Dân sự là “dân”, lập pháp vì dân, nêu bật các quyền và lợi ích của nhân dân. Trung Quốc mong xây dựng “tòa nhà các quyền và lợi ích” của nhân dân, bao gồm quyền nhân cách, quyền thân phận, quyền tài sản, quyền chủ nợ, quyền sở hữu trí tuệ, quyền nắm cổ phiếu, v.v. Một điểm sáng của Bộ Luật Dân sự lần này là đặc biệt nhấn mạnh bảo vệ các quyền và lợi ích của nhân dân.

Ba, tính kế thừa. Soạn thảo Bộ Luật Dân sự phải kế thừa thành quả ưu tú của văn hóa Trung Hoa, cũng phải kế thừa thành quả ưu tú tích tụ của bản thân pháp luật dân sự.

图片默认标题_fororder_民法典3

Bốn, tính thời đại. Thời đại của chúng ta là một thời đại như thế nào? Là thời đại thông tin. Vì vậy, trong quá trình soạn thảo Bộ Luật Dân sự, phải quy phạm những nội dung liên quan, chẳng hạn, hoàn thiện thiết lập hợp đồng điện tử, tăng thêm nội dung về xâm phạm bản quyền trên mạng Internet, v.v. Thời đại của chúng ta còn là một thời đại có nền văn minh sinh thái, bảo vệ sinh thái được thể hiện rất rõ nét trong Bộ Luật Dân sự. Trong phần nguyên tắc của Bộ Luật Dân sự, lần đầu tiên tăng nguyên tắc xanh, đây là nguyên tắc chưa có trong “Bộ Luật Dân sự” của các nước khác trên thế giới.

Năm, tính cởi mở. Dự thảo Bộ Luật Dân sự hiện có 1.260 điều, nội dung đã rất nhiều nhưng vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của các hoạt động dân sự phong phú đa dạng. Bộ Luật Dân sự này phải để lại không gian cho cải cách trong tương lai, để lại không gian cho sự phát triển hơn nữa trong tương lai, vì vậy phải để lại “mạch ghép nối” cho xây dựng các bộ luật khác. Bộ Luật Dân sự có đặc điểm cởi mở rất nổi bật.

Biên tập viên:Duy Hoa

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập