Vũ Minh
14℃
Beijing

Quần chúng nhân dân nhiều nơi Trung Quốc tổ chức hoạt động chúc phúc Tổ quốc

23-09-2019 14:38:45(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_67c967c1-d88c-4698-b169-d78827dd7096

Theo tin Đài chúng tôi: Để chào đón Quốc Khánh sắp tới, quần chúng nhân dân nhiều nơi trên toàn quốc Trung Quốc tổ chức hoạt động chào mừng, chúc phúc cho Tổ quốc.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_cab31d5a-0a0d-4bc7-8ef6-64ac3a0616bd

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_81e4808f-719d-44c0-baca-27e8c01a6e4f

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500049_1_9500049_1_6012_ed7f87de-d822-4441-ae55-792b296e4a46

 

Biên tập viên:Vũ Minh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập