Mẫn Linh
14℃
Beijing

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Ứng phó thách thức mang tính toàn cầu đòi hòi sức mạnh văn hóa và văn minh

15-05-2019 10:49:52(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á ngày 15/5 khai mạc tại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu cho biết, nhân loại ứng phó thách thức chung vừa đòi hỏi sức mạnh kinh tế và khoa học-công nghệ, cũng đòi hỏi sức mạnh văn hóa và văn minh.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, đa cực hóa thế giới, toàn cầu hóa kinh tế, đa dạng hóa văn hóa và thông tin hóa xã hội hiện phát triển vào chiều sâu, xã hội loài người tràn đầy hy mong, nhưng thách thức mang tính toàn cầu đặt ra cho nhân loại càng thêm cam go. Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á đã tạo một mặt bằng mới cho các nền văn minh châu Á và thế giới triển khai đối thoại bình đẳng, giao lưu và tham khảo cũng như gợi lý cho nhau.

Biên tập viên:Mẫn Linh

Bình luận()

Chưa có bình luận

Lựa chọn phương thức đăng nhập